Privacyverklaring van medisch pedicure Anja Brussé

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 30-09-2022

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen in mij en mijn bedrijf stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van medisch pedicure Anja Brussé.

1. gebruik van mijn diensten;

Wanneer u gebruikt maakt van mijn diensten ( pedicure behandeling ) vraag ik u om uw persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Deze gegevens worden alleen voor administratieve doeleinden gebruikt en om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren en om de factuur aan alle geldende eisen van  de zorgverzekeraars te voldoen.

2. welke gegevens verwerk ik;

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Email adres, indien gewenst als herinneringsmail voor volgende afspraak
  • Gezondheidsgegevens via intake formulier
  • Bsn nummer alleen bij cliënten die factuur indienen bij zorgverzekeraar

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan en

3.doeleinden;

De informatie die ik verzamel wordt alleen gebruikt zoals bij 1 wordt beschreven en niet voor andere doeleinden

4. Derden;

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden met uitzondering van Podofile ( computer programma voor de pedicure ) en met Libercy (online agenda). Met beide bedrijven heb ik een verwerkersovereenkomst .

5. Keuze persoonsgegevens ;

Persoonsgegevens worden door mij opgeslagen en bewaard gedurende de periode dat er gebruik word gemaakt  van mijn diensten. Bij beëindigen van deze samenwerking worden de gegevens alleen bewaard in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

6. Recht omtrent uw gegevens;

U heeft altijd  recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

7. vragen;

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u altijd contact met mij opnemen.

8. Contactgegevens;

Medisch pedicure Anja Brussé
Bornsteeg 7
4201 CN Gorinchem

06 23 11 24 39
fam.brusse@kpnmail.nl